Đóng

Thông tin Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Công ty Sơn Hoàng Gia qua thông tin dưới đây hoặc thông qua website này.

HOTLINE: (+84)8 668 55 666 / 098 350 1937

TRỤ SỞ CHÍNH: (+84)54 386 3975

EMAIL: info@royalpaint-trade.com

Nguyễn Sơn Hà

Nguyễn Sơn Hà – Ông tổ nghề sơn – doanh nhân lừng lẫy

Từ một người học việc, bằng ý chí và lòng quyết tâm muốn gây dựng một sản phẩm chất lượng của người Việt, Nguyễn Sơn Hà đã trở thành ông tổ của nghề sơn Việt Nam với hãng sơn [...]

Chuyện về ông chủ hãng sơn Gecko nổi tiếng

Chắc cũng chỉ có một ít các cụ cử tri trên dưới 80 tuổi ở thành phố cảng Hải Phòng có thể còn nhớ đến người đại biểu nổi tiếng của mình tại Quốc hội khóa đầu tiên của [...]

Hiển thị kết quả thứ 31–36 của 36 kết quả