Nguyễn Sơn Hà – Ông tổ nghề sơn – doanh nhân lừng lẫy

Nguyễn Sơn Hà

Từ một người học việc, bằng ý chí và lòng quyết tâm muốn gây dựng một sản phẩm chất lượng của người Việt, Nguyễn Sơn Hà đã trở thành ông tổ của nghề sơn Việt Nam với hãng sơn Gecko danh tiếng. Không chỉ là một doanh nhân giỏi, Nguyễn Sơn Hà còn là một […]

Chuyện về ông chủ hãng sơn Gecko nổi tiếng

Chắc cũng chỉ có một ít các cụ cử tri trên dưới 80 tuổi ở thành phố cảng Hải Phòng có thể còn nhớ đến người đại biểu nổi tiếng của mình tại Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là ông Nguyễn Sơn Hà, chủ hãng sơn […]