Hội nghị và Triển lãm Sơn phủ Châu Á (ACC – Asia Coatings Congress) 2019

Công ty Sơn Hoàng Gia tham dự Hội nghị và Triển lãm Sơn phủ Châu Á (ACC – Asia Coatings Congress) 2019 tại InterContinental Asiana Saigon Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 14 – 15/05/2019.