Đóng

Thông tin Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Công ty Sơn Hoàng Gia qua thông tin dưới đây hoặc thông qua website này.

HOTLINE: (+84)8 668 55 666 / 098 350 1937

TRỤ SỞ CHÍNH: (+84)54 386 3975

EMAIL: info@royalpaint-trade.com

Hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀNG HÓA TỪ CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN SƠN HOÀNG GIA

Do đặc thù tính kỹ thuật của sản phẩm trong lĩnh vực sơn và hóa chất nên quý khách phải tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và lưu trữ của hàng hóa.

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ qua số điện thoại (+84) 0914172684 hoặc email cho chúng tôi sales@royalpaint.vn