Chính sách chất lượng

 Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công Ty Sơn Hoàng Gia cam kết liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về thẩm mỹ, độ bền, tiện dụng và thời hạn giao hàng. Vì lợi ích của khách hàng và của chính toàn bộ công ty Sơn Hoàng Gia, chúng tôi cả tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.
1. Chuẩn hóa công tác kiểm tra, kiểm soát mọi khâu trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm, ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng để không ngừng nâng cao khả năng đáp ứng.
2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo và thu hút người tài. Thường xuyên giáo dục ý thức chất lượng cho toàn bộ thành viên công ty.
3. Đầu tư, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới để giảm giá thành sản xuất.
4. Liên tục mở rộng mạng lưới và hình thức phân phối, tạo điều kiện tối đa cho khách mua hàng.
5. Áp dụng rộng rãi thành tựu khoa học và truyền thông, liên tục nâng cao hàm lượng chất xám trong sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ đối với khách hàng.