Trao chứng nhận cho các đối tác

Vừa qua trưởng phòng kinh doanh đã thay mặt cho Công ty trao chứng nhận khen thưởng cho các đối tác của công ty.                        

Làm việc với bộ trưởng Hà Lan dự án Pum

Công Ty SƠN HOÀNG GIA luôn hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm áp dụng các thiết bị, công nghệ tiến tiến trên thế giới để hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, Chúng tôi cũng thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng tổ chức […]