Sơn Xịt

Sơn phun áp suất XIIT với hệ màu sơn đặc biệt cho chất lượng màu sắc sáng bóng, màng sơn dày vượt trội, cho chất lượng tốt. Sử dụng để sơn trang trí và bảo vệ cho các bề mặt bằng gỗ, nhựa, kim loại, bê tông

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất